Portal o koži i kosi

Kosa mumija

Vlasi su veoma postojane i postoji niz analiza vlasi koje se poduzimaju samo u sudsko-medicinske svrhe. Međutim, manje je poznato da je istraživanje vlasi mumija u Egiptu bitno doprinijelo otkrivanju nekih detalja iz tadašnjeg vremena, iako je proteklo nekoliko tisuća godina. Tako je bilo i u slučaju najviše stare europske mumije pronađene 1991. i nazvane Ötzi, prema alpskom glečeru Ötztall na samoj granici Austrije i Italije. Starost mumije je procijenjena na 5300 godina i napravljeno je, između ostalog, i niz analiza preostalih vlasi te mumije koja je bila u veoma dobrom stanju zbog stalne zamrznutosti. Otkriven je visok sadržaj bakra u vlasima – što govori da je osoba bila angažirana u lijevanju tog poluplemenitog metala. Ono što ipak najviše čudi je što se nakon više od 5 tisuća godina održala struktura ovojnice vlasi Ötzi mumije odnosno scanning elektronska mikroskopija na sveučilištu u Bremenu je otkrila još očuvane keratinske ljuske i strukturu vlasi. Iako ne spada u tvrda tkiva za koja se inače smatra da su najviše trajna, kosa je nevjerojatno otporna na protek vremena i čak nakon tisuća godina još uvijek u takvom stanju da omogućava znanstvenicima da dođu do dragocjenih podataka.